Hva vi gjør

Enitro AS er et selskap som har fokus på å leverer svært gode IT-løsninger. Vår ambisjon er å gjør din hverdag enklere, ved å la oss ta oss av dine teknologiske utfordringer. Teknologien er alltid i endring, og spesielt innen IT, er det stor utvikling. IT-sektoren har en haug nye branjseuttrykk, som ikke er like enkle å forstå. Vi hjelper deg med å velge riktige IT-løsninger, samt sørge for at du skal få mest mulig verdi ut av dine IT-investeringer.

Vi leverer løsninger innen disse tre fagfeltene:

  • IT sikkerhet er ikke bare et teknologisk fagfelt, men også ivaretar organisatoriske og administrative aspekter. I kunnskapsorganisasjoner er humankapitalen er et godt eksempel på viktig ressurs, som ikke lar seg erstatte enkelt i små foretak.  Andre sikkerhetstiltak vi tenker på, er sikkerhet mot f.eks. virus, spam, hærverk, innbrudd, havari, katastrofer, beredskap, osv. IT-backup er den viktigste sikkerheten du kan ha - og det er denne vi har hovedfokus på.

    Les mer

  • Nettsky tjeneste er kort sagt «IT der du er». For deg som bruker, er det viktige at tjenestene er tilgjengelig på hvilken som helst enhet – samme hvor man måtte befinne seg. Det kan være bærbar pc, nettbrett, mobiltelefon eller stasjonær pc.

    Les mer

  • Vi leverer rådgivnings- og konsulenttjenester, samt bistår våre kunder med modernisering av eldre systemer. Vår spisskompetanse er rådgivning, prosjektledelse og drift på hovedsakelig Microsoft og VMware plattformer. "One size fits all" er sjeldent et godt utgangspunkt for den som vil inspirere til driftsfordeler. Vi hjelper deg å skreddersy løsninger.

    Les mer