Konsulent

Vi leverer rådgivnings- og konsulenttjenester , samt bistår våre kunder med modernisering av eldre systemer. Vår spisskompetanse er rådgivning, prosjektledelse og drift på Microsoft og VMware plattformer.

De fleste organisasjoner vil på et tidspunkt oppleve at eldre teknologi begrenser deres muligheter til å utvikle og forbedre sin virksomhet videre i ønsket retning. Årsakene kan være både tap av kompetanse om eldre løsninger, opphør av support fra leverandørene, lojalitetsforhold, kostnadsintensive utviklingsløp, silopreget virksomhetsarkitektur, manglende integrasjonsmuligheter, ofte i kombinasjon med at løsningene er forretningskritiske og endringsarbeid er både vanskelig å kostnadsvurdere og preget av høy risiko.

Vår erfaring dekker alle faser som kravspesifisering, leverandørevaluering, anskaffelsesprosess, innføring, leverandøroppfølging, test m.v. Gode resultater oppnås når en styrer prosjekter i forhold til kravene til tid, kostnad, kvalitet og risiko.

I tillegg utfører vi forskjellige andre typer oppdrag basert på mange års erfaring. Våre senior konsulenter bistår ledere med IT-ansvaret, enten som ressurs eller ved å sette ut ansvaret til oss, der vi opptrer som deres ” IT -sjef ”.

Antivirus beskyttelse