Grønn IT


VI BRYR OSS OM NATUREN

Vi bryr oss om naturen! Et naturlig samspill mellom mennesker og miljø, er viktig faktor for å lykkes.

Vi produserer ikke egne produkter og har derfor ikke samme natur og miljøprogrammer som en produksjonsbedrift. Vi stiller krav til underleverandørene som har en naturvennlige/miljøprofil og anbefaler våres kunder miljøvennlige løsninger.

Reisevirksomhet

Reisevirksomhet i forbindelse med sertifiseringer, kursvirksomhet og møter er typiske utfordringer for en bedrift. Vi er selv opptatt av dette, og etterstreber å begrense reisevirksomheten ved å anbefale/benytte videokonferanseutstyr. Alt fra Tandbert til Lync/skype baserte løsninger.

Alle ansatte oppfordres også til å sykle til jobben istedenfor å kjøre.

Returordning

Vi jobber målrettet for å tilfredsstille våres krav til håndtering av hardware og emballasje, og forplikter oss til å følge Norges returordning for kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall).

Virtualisering

For å lykkes med grønn it, har Enitro fokusert på virtualisering og HP bladeteknologi. I tillegg oppmuntres alle ansatte til å ta miljøvennlige valg i hverdagen, som utskrift på dobbeltsidig papir og PC-er med hvilemodus.

E-faktura

Vi holder på å legge om til e-faktura for å spare miljøet for ekstra papir.